wisbud remonty

firma remontowa w Częstochowie

Informacje o kancelarii

Kancelarię prowadzi adwokat Bartosz Klimza, członek Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tytuł magistra uzyskał w Katedrze prawa konstytucyjnego.

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie w latach 2013 - 2015. Od 2017 r. adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów.

Założeniem Kancelarii jest wychodzenie naprzeciw Państwa potrzebom. Kancelaria kieruje się indywidualnym podejściem, dzięki czemu nie będziecie się Państwo czuli pozostawieni sami sobie. Usługi jako adwokat świadczę w sposób, w jaki sam chciałbym być obsługiwany jako klient innego prawnika.

JEŚLI POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNEJ, ZADZWOŃ: 535 609 586

ZAKRES NASZYCH USŁUG:

Adwokat oferuje pomoc prawną polegającą na:
• udzielaniu porad prawnych,
• kompleksowej obsłudze sprawy zarówno na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym, w tym występowanie w charakterze obrońcy/pełnomocnika,
• reprezentowaniu Klienta w czynnościach przed sądami i instytucjami, organami ścigania oraz innymi organami przez udział w toczącym się już postępowaniu bądź na skutek inicjacji takiego postępowania,
• sporządzaniu opinii prawnych,
• sporządzaniu pism przedprocesowych oraz procesowych,
• udziale w negocjacjach ze stroną przeciwną,
• obsłudze prawnej przedsiębiorców.

Kancelaria na bieżąco informuje klienta o stanie prowadzonej sprawy, pozostając w kontakcie telefonicznym oraz mailowym. Usługi są świadczone w Częstochowie oraz na terenie całego województwa śląskiego.

KANCELARIA SPECJALIZUJE SIĘ W PRAWIE:

• karnym, z uwzględnieniem karnego wykonawczego oraz prawie wykroczeń,
• karnoskarbowym,
• cywilnym, w tym rodzinnym i opiekuńczym oraz spadkowym,
• gospodarczym,
• administracyjnym,
• upadłości konsumenckiej.
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie za świadczone usługi jest ustalane indywidualnie z klientem, a o jego wysokości decyduje charakter sprawy oraz stopień jej skomplikowania. Wysokość honorarium ustalana jest indywidualnie w ramach każdej sprawy. Wynagrodzenie adwokata oraz radcy prawnego zawsze określa umowa z klientem. Strony ustalają jego wysokość. Usługi adwokata oraz radcy prawnego opodatkowane są 23 % stawką VAT.

Sposób rozliczeń:

• wynagrodzenie ryczałtowe- obejmuję jednorazową opłatę za prowadzenie sprawy lub prowadzenie obsługi prawnej przedsiębiorcy w skali miesiąca. Zawierana umowa określa z góry zakres czynności objętych wynagrodzeniem. Wysokość wynagrodzenia jest niezależna od czasu trwania zlecenia.

• wynagrodzenie godzinowe – jest ustalane w oparciu o każdą rozpoczętą godzinę pracy adwokata na rzecz klienta. Taka forma wynagrodzenia stosowana jest przy przedsiębiorcach, którzy nie posiadają stałej obsługi prawnej.

• wynagrodzenie za sukces – ta forma wynagrodzenia występuje wspólnie z wynagrodzeniem ryczałtowym, które może być stosownie niższe. Wynagrodzenie ustalane jest procentowo lub kwotowo i zależy od wygranej w sprawie (ten sposób rozliczeń stosowany jest najczęściej w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia).

nadzór budowy Częstochowa
 • Z uwagi na charakter prowadzonej działalności, wymagającej częstych nieobecności w siedzibie kancelarii z uwagi na konieczność osobistego stawiennictwa w sądach, organach ścigania i innych instytucjach, spotkanie z adwokatem jest możliwe po uprzednim ustaleniu terminu.

  Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku,
  w godzinach od 9:00 do 18:00.
 • Adwokat Bartosz Klimza
  tel. 535 609 586
  mail: adw.bartoszklimza@protonmail.com

  Kancelaria Adwokacka
  ul. Letnia 23,
  42-202 Częstochowa
  NIP: 573 283 90 64
  REGON: 369023854

  nr rachunku bankowego ING Bank Śląski S.A.
  79 1050 1142 1000 0091 2518 3963